Produkter
Products
Material
Materials
Våra kunder
Our Customers
Om företaget
About us
Kontakta oss
Contact us
 


 

Om företaget


Vi startade vår verksamhet 1998 och är ett familjeägt företag. Även om företaget är ungt finns ett stort kunnande när det gäller material och formpressning. Visst är det bra att ha en historia men det är än viktigare att titta framåt och vara beredd att möta framtiden. Därför har vi nyligen gjort en rejäl satsning och byggt till våra lokaler med ca 800 m2. Detta ger oss möjligheter att i större utsträckning lagerföra vissa produkter och utöka vår produktion både vad det gäller formpressning och bearbetning.
 

About us


We are a family-owned company formed in 1998. Even though the company is still young, there are lots of knowledge and experience about different kinds of materials and moulding of plywood. Of course, it´s good to have a history. But more important is to look ahead and be prepared to meet the future challenges. Thats why we recently made a large investment by building an 800 m2 extension to our factory. This gives us the opportunity to keep some of our products in stock and makes it possible to increase the production of moulded plywood and processing.

bq form ab | Rydsnäs industriområde 5 | SE - 570 61 Ydre | +46 (0)381 500 00 | info@bqform.se