Produkter
Products
Material
Materials
Våra kunder
Our Customers
Om företaget
About us
Kontakta oss
Contact us
 
 

Produkter


Vi brukar säga att vi har fem ben att stå på. Vi tillverkar möbeldetaljer, tuber, inrednings- och båtdetaljer samt idrottsartiklar. Genom att arbeta så brett med olika produktyper, ökar vi hela tiden vår kompetens. Detta kommer våra kunder till godo genom att lärdomar från arbetet med en viss produkttyp sprids och används inom andra områden.
  Products
We use to say that our company stands on five legs – we manufacture furniture, shells, interior design details, marine details and sports equipement. By providing such wide range of products, we continously increase our competence and skills. Knowledge achieved when developing a certain product get used in other product areas.

bq form ab | Rydsnäs industriområde 5 | SE - 570 61 Ydre | +46 (0)381 500 00 | info@bqform.se