Produkter
Products
Material
Materials
Våra kunder
Our Customers
Om företaget
About us
Kontakta oss
Contact us
 
 

Idrott


I konkurrens med många andra idrotter man kan utöva inomhus vintertid så står sig bandyn tämligen bra. Förra året tillverkade vi ämnen till ca 27 000 bandyklubbor.
Vi håller även på med utveckling av plywood inom en annan idrottsgren.


 

Sports


In competition with many other sports that you can practice indoors at wintertime, bandy is well positioned. Last year we manufactured components to about 27 000 bandysticks.
We are presently developing plywood to another branch of athletics.
bq form ab | Rydsnäs industriområde 5 | SE - 570 61 Ydre | +46 (0)381 500 00 | info@bqform.se