Produkter
Products
Material
Materials
Våra kunder
Our Customers
Om företaget
About us
Kontakta oss
Contact us
 

Kapacitet


Storleken spelar ingen roll, sägs det. Men vi kan göra längre och bredare formpressningar än någon annan i Sverige. Dessutom har vi nyligen gjort en stor utbyggnad av vår fabrik i Rydsnäs för att ännu bättre kunna motsvara våra kunders, och våra egna krav, på kvalitet och flexibilitet.

Nyfikenhet


Tillsammans med våra kunder testar vi nya idéer, material och tekniker. Detta gör att vi hela tiden lär oss mer om konsten att böja trä. Den ökade kunskapen kommer till användning inom skilda områden, och inte bara där man först förutsåg.

Känsla


Känslan för materialet, och det lyhörda samarbetet med kunden, är garantin för lyckade utvecklingsprojekt och slutprodukter av mycket hög kvalitet.
 
       
       
 

Capacity


Size matters. We can manage longer and wider moulded plywood than any other manufacturer in Sweden. And we´ve just finished a large extension of our factory in Rydsnäs, in order to correspond to the demands of ourselves and our customers, regarding quality and flexibility.

Curiosity


In cooperation with our customers we develop new ideas, materials and techniques. This keeps us improving and learning more about the art of bending wood. The accumulated knowledge is being used in a variety of fields, and not only where you once first intended.

Sense


The experience and deep understanding of the character of the materials, and the close cooperation with the customer guarantees succesful development projects and high quality products.


bq form ab | Rydsnäs industriområde 5 | SE - 570 61 Ydre | +46 (0)381 500 00 | info@bqform.se